See on boonusprogrammi tabel, soovitame seda veidike lähemalt uurida.

Sinu If Plus tase sõltub sellest, mitu vähemalt aasta pikkust erinevat kindlustustoodet Sul Ifis parasjagu on. Uue taseme boonused rakenduvad peale sellele tasemele jõudmist. Liikluskindlustusega taseme allahindlust ei saa, kuid aastane liikluskindlustuse poliis läheb taseme määramisel siiski arvesse.

 
1 aastane kindlustustoode
15 € väiksem omavastutus
soodustus kindlustustootelt -10%*
2 aastast kindlustustoodet
 • Lisanduvad boonuskaitsed:
 • Kodukindlustus: 24/7 koduabi koos kahjuennetava abiga
 • Kaskokindlustus: õnnetusjuhtumi kindlustus kõigile kaassõitjatele
30 € väiksem omavastutus
soodustus kindlustustootelt -15%*
3 aastast kindlustustoodet
 • Lisanduvad boonuskaitsed:
 • Kodukindlustus: Sinuga kaasas oleva vara kaitse 2000 euro väärtuses
 • Kasko- ja reisikindlustus: rendiauto omavastutuse kindlustus reisil
 • Õnnetusjuhtumikindlustus: ürituste piletikindlustus
 • Kehtivad ka kõik teise taseme boonuskaitsed
50 € väiksem omavastutus
soodustus kindlustustootelt -15%*

Boonuskaitsete kohta loe täpsemalt klikkides siia!

*Allahindlus kindlustustoote tavahinnast

Programmi kuuluvad kindlustustooted

 • Kodukindlustus
 • Liikluskindlustus
 • Kaskokindlustus
 • Õnnetusjuhtumikindlustus
 • Reisikindlustus
 • Lemmikloomakindlustus
 • Väikelaevakindlustus
 • Metsa- või loomakindlustus

Püüame natuke näiteid tuua –

võtame selleks appi näidiskliendi Tõnu.

Kui Tõnu võtab aastase kasko igale
pereliikme autole – noh, ütleme näiteks
kolmele autole – jõuab ta
boonusprogrammis 1. tasemele, sest
kasko on siiski vaid üks kindlustustoode.

Kui Tõnu võtab aga aastase kasko-, kodu-
ja liikluskindlustuse, jõuab ta
boonusprogrammis 3. tasemele, sest
omab nüüd kolme erinevat
kindlustustoodet.

Kui Tõnu on 2. tasemel ja soovib lisaks
osta näiteks lühiajalist reisikindlustust,
saab ta küll 15% soodustust, ent tema tase
ei tõuse, kuna tegu pole aastase
kindlustustoote ostuga.

Kui miski jäi veel veidike segaseks, siis vastuse oma küsimusele võid leida ka siit.

 • If Plus on boonusprogramm erakliendile, kes on sõlminud kindlustuse Ifi e-büroos, büroos või Kindlustustelefoni kaudu.

 • If Plus kehtib järgmistele erakliendi kindlustustoodetele: kodukindlustus, liikluskindlustus, kaskokindlustus, õnnetusjuhtumikindlustus, reisikindlustus, lemmikloomakindlustus, väikelaevakindlustus, metsa- või loomakindlustus. Liikluskindlustuselt taseme allahindlust ei saa, kuid aastane liikluskindlustuse poliis läheb taseme määramisel siiski arvesse.

 • If Plusil on kolm taset ja Sinu tase sõltub sellest, mitu erinevat kehtivat aasta pikkust kindlustustoodet Sul parasjagu Ifis on. Mida rohkem on erinevaid tooteid, seda kõrgemal tasemel oled ja seda rohkem boonuseid saad.

  1-tasemel oled, kui Sul on üks kehtiv aastane kindlustustoode Ifis.
  2-tasemel oled, kui Sul on kaks kehtivat aastast erinevat kindlustustoodet Ifis.
  3-tasemel oled, kui Sul on kolm või enam kehtivat aastast erinevat kindlustustoodet Ifis.

 • If Plus tasemetega kaasnevad erinevad boonused – väiksem omavastutus, täiendavad kindlustuskaitsed ja soodsam hind. Kindlustust ostes võetakse arvesse boonuste arvestamisel Sinu If Plus taset ostu hetkel.

  Kui kindlustuse ostu tulemusena Sinu If Plus tase tõuseb, siis uue tasemega kaasnevad soodustused lähevad arvesse juba järgmise kindlustustoote ostul või olemasolevate kindlustuste uuendamisel järgmiseks kindlustusperioodiks.

 • Kui Sul ei ole Ifis veel kindlustust ja sõlmid aastaks kodukindlustuse, siis Sa veel 1-tasemega kaasnevaid soodustusi ei saa. Sinu If Plus tase ja sellega kaasnevad boonused hakkavad kehtima peale kodukindlustuse ostmist. Näiteks kui Sa ostad peale kodukindlust ka kaskokindlustuse, saad Sa kaskoga 1-taseme boonuseid.

  Peale kaskokindlustuse ostmist jõuad Sa 2-tasemel. See tähendab, et järgmise kindlustustoote ostmisel saad sa juba 2- taseme boonuseid. Aasta pärast uuendades Ifis kodu- ja kaskokindlustust järgmiseks kindlustusperioodiks, hakkavad mõlemale kindlustustootele samuti kehtima 2-taseme soodustused.

 • If Plus taset on kõike lihtsam vaadata Ifi e-büroos. Samuti saab enda taset küsida Ifi kindlustustelefonil 777 1211 või mõnest Ifi büroost.

 • Sõltuvalt Sinu If Plus tasemest kehtivad Sulle boonusena mitmed täiendavad kindlustuskaitsed nii kodukindlustusele, kaskokindlustusele, reisikindlustusele kui ka õnnetusjuhtumikindlustusele.

  Järgnevalt toome ülevaate If Plusiga saadavatest boonuskaitsetest. Boonuskaitsete täpsemaid tingimusi lugege palun kindlustustingimustest!

  Kodukindlustus: 24/7 koduabi koos kahjuennetava abiga
  Kindlustusjuhtum on kindlustusobjekti kahjustumise reaalse ohu tekkimine järgmistel juhtudel:

  • Püsivalt torustiku külge ühendatud kodumasina või hoonesisese torustiku äkiline ja ettenägematu purunemine või ummistus (Näide: kanalisatsioonitoru on ummistunud ja kindlustatud korterit ähvardab veekahju).
  • Tulekahju, plahvatus, pikselöök. (Näide: korstnajala küljest pudenenud kivi ummistas lõõri ja maja ähvardab tulekahju. Tuleb tellida korstnapühkija teenus).
  • Puu, posti vms eseme kukkumine (Näide: aias olev puu näitab ümber kukkumise märke ja võib järgmise suure tormiga maja kahjustada).
  • Rahe või tuul üle 18 m/s (Näide: maja terrassil olev mööbel võib saada ennustatava rahe tõttu kannatada ja on vajalik see tuppa tuua).

  Kahjuennetava abi kindlustus hüvitab kindlustusjuhtumi korral abiteenuse maksumuse kindlustussumma ulatuses. Kindlustussumma on 100 eurot kindlustusjuhtumi kohta.

  Kaskokindlustus: õnnetusjuhtumi kindlustus kõigile kaassõitjatele
  Kindlustatuks on kaassõitjad, kes asuvad sõidukis, mis on märgitud kindlustuspoliisile, kuid ei ole selle roolis. Kaassõitjaks ei loeta sõiduki juhti (temale saab koos kaskokindlustusega osta sõidukijuhi õnnetusjuhtumikindlustuse). Kindlustusjuhtumiks on liiklusõnnetus, kus kaassõitja saab surma või püsivaid vigastusi. Õnnetusjuhtumikindlustuse maksimaalne hüvitis on 10000 eurot.

  Kodukindlustus: kaasas oleva vara kaitse 2000 euro väärtuses
  Sinuga kaasas olev vara (nt spordivarustus, jalgratas, fotokaamera) on kindlustatud kogu maailmas kindlustussummaga kuni 2000 eurot. See tähendab, et kui reisil olles varastatakse Sinu fotokaamera, siis läheb see hüvitamisele.

  Kasko- ja reisikindlustus: rendiauto omavastutuse kindlustus reisil
  Sõiduki rentimisel on rendilepingusse märgitud omavastutus, mis jääb õnnetuse korral Sinu enda kanda ja võib ulatuda tuhandetesse eurodesse. Antud lisakaitsega hüvitab If rendiauto omavastutuse kahju kuni 2000 euro ulatuses. Boonuskaitse kehtib vastavalt selles piirkonnas, kus Sinu kasko või reisikindlustuse leping. Kaitse ei kehti Eesti territooriumil ega Eestis renditud sõidukitele.

  Õnnetusjuhtumikindlustus: ürituste piletikindlustus
  Kui oled ostnud pileti mõnele üritusele (kontserdile, teatrietendusele, spordivõistlusele), kuid ei saa sellel osaleda õnnetuses vigastada saamise tõttu, hüvitab If pileti maksumuse kuni 250 euro ulatuses. Hüvitamisele kuulub ainult pileti soetamismaksumus, majutus- ja transpordikulusid ei hüvitata.

 • Iga If Plusiga saadav boonuskaitse on seotud kindlustustoote olemasoluga. Kui Sa soovid näiteks kasutada 2-taseme kasko boonuskaitset, millega laieneb õnnetusjuhtumi kindlustuse kõigile kaassõitjatele, siis see eeldab ka kaskokindlustuse olemasolu Ifis.

 • See näitab, kui palju on Sinu omavastutus kahju korral tavaomavastutusest väiksem. Omavastutuse soodustus kehtib kõikide erakliendi toodete puhul, kus on omavastutus määratud ja seda saab kasutada alati sõltumata Sinu kahjude hulgast.